Get Adobe Flash player
wiadomości finansoweKredyt przez internet   Karta kredytowa dla studentów?   Jak szukać najlepszego kredytu?   Jaka pożyczka pozabankowa jest najlepsza?  
Zestawienie kredytów

Przedawnienie pożyczki

przedawnienie pożyczki

Dość często dostaję pytania o przedawnienie pożyczki.
Kiedy możemy mówić o przedawnieniu pożyczki?
Upraszczając definicję zawartą w art. 117 kodeksu cywilnego przedawnienie występuje wówczas gdy wierzyciel traci możliwość egzekwowania swoich uprawnień wraz z upływem czasu.

Przedawnienie dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla roszczeń okresowych wynosi trzy lata. W innych przypadkach termin przedawnienia wynosi dziesięć lat.
Warto zwrócić uwagę, że każde przedawnienie liczone jest od daty wymagalności a nie od momentu powstania zadłużenia.W szczególnych przypadkach czas przedawnienia jest liczony od dnia w którym miała zostać zawarta umowa lub umowa się zakończyła.

Umowa o pożyczkę jest umową okresową, więc w tym wypadku przedawnienie występuje po trzech latach od momentu gdy wierzyciel stracił możliwość wyegzekwowania swojego roszczenia.

Warto również wspomnieć o przedawnieniu, które działa w stronę odwrotną. Klient biorący pożyczkę musi uważać aby jego roszczenie gwarantowane umową nie zostało przedawnione.
Roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki upływa po sześciu miesiącach od momenty gdy pożyczka miała zostać wydana.